NL | FR | EN

Projecten gesteund door het fonds

Medisch wetenschappelijk luik

Het fonds wilt steevast de strijd tegen leukemie winnen en geeft bijdragen aan het Michaël Van Waeyenbergestamcellabo U.Z. Gasthuisberg te Leuven (SCIL). Het fonds heeft hiervoor al verschillende grote donaties gedaan.

Het Michaël Van Waeyenberge Fonds steunt het stamcelonderzoek sinds 2005. Dagkrant K.U.L.

Psychologisch en socio-financieel luik

Het Michaël Van Waeyenberge Fonds wil psychologische, sociale, en financiële steun geven aan leukemie patiënten en hun familie

  • Psychologische steun

Omwille van de grote nood aan psychologische begeleiding die de leukemiepatiënten brood nodig hebben door hun aanpassingsstoornissen na zware chemobehandelingen, angst en spanning, betaalde het Michaël Van Waeyenberge Fonds vele jaren een voltijdse psychologe.

  • Socio-financiële steun

De financiële last van niet-terugbetaalde medicatie en door de toepassing van nieuwe therapieën, nl. transplantatie van beenmerg- en stamcellen, worden de kosten voor patiënten steeds maar hoger en voor kansarme patiënten niet te dragen. Het fonds leverde hier ook haar bijdrage om de niet-betaalde facturen te betalen.

Voor de isolatiekamers op dienst hematologie U.Z. Gasthuisberg zorgde het fonds voor muziek en filminstallaties alsook voor aangepast meubilair.

Het fonds plant uitstappen naar filmvoorstellingen en kindvriendelijke evenementen voor de leukemiepatiënten en hun familie.

Leuvense Navelstrengbloedbank

De Leuvense Navelstrengbloedbank is openbaar en gratis. De gedoneerde stalen stamcellen worden zonder kosten voor de donor opgeslagen en staan op basis van solidariteit anoniem ter beschikking voor elke patiënt met bloedziekten over de hele wereld, maar enkel als er voldoende weefselverenigbaarheid is (HLA typering). Het Michaël Van Waeyenberge Fonds levert bijdragen om de grote kosten voor het invriezen van de navelstrengbloedstalen te dragen.