NL | FR | EN

Hoe ons steunen?

1. U kan storten op het rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de algemene code van het Michaël Van Waeyenberge Fonds “181/0650/00082”. Indien het totaal van uw bijdragen tijdens één kalenderjaar 40 euro of meer bedraagt wordt uw generositeit beloond met een fiscaal attest dat U in het begin van het volgend jaar wordt toegezonden door de Koning Boudewijnstichting.  

2. U kan uzelf peter of meter maken van het Michael Van Waeyenberge Fonds door een vrijwillige storting te doen op het rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 met de vermelding "181/0650/00082 MVW Fonds - Peter/Meter". Uw naam zal dan, zonder uw tegenbericht, opgenomen worden in de Peter- en Meterlijst

3. Indien U van plan bent een feest of diner of andere activiteit te organiseren en U verwacht dat uw vrienden U bloemen of individuele geschenken zullen aanbieden waarmee U niet wilt overstelpt worden, kan U verkiezen  de leukemiepatiënten te steunen via het Michaël Van Waeyenberge Fonds. Hierbij een voorbeeldtekst om toe te voegen aan uw uitnodiging.